CEGŁY I MURY

   glownaJednym z działów naszej działalności jest oczyszczanie powierzchni cegieł i murów. Oczyszczanie

ma na celu usunięcie znamion czasu i nadanie powierzchni świeżego wyglądu. Jednym z powodów

oczyszczania jest usuwanie GRAFITTI , starej farby i stworzenie jednolitej struktury. Mamy w swoim

dorobku oczyszczanie elewacji starych kamienic, starych cegieł do ponownego wykorzystania.